W Rzeszowie zainaugurowano program „Prosto po czyste powietrze” PGNiG Obrót Detaliczny. W jego ramach eksperci spółki zapewnią m.in. doradztwo i pomoc przy ubieganiu się o dotację z rządowego programu „Czyste powietrze”. Partnerem programu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.