Osoby zatrudnione na umowę o pracę mają prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 20 lub 26 dni, zależnie od stażu pracy. Niektórzy mogą liczyć na 10 dni urlopu więcej.