W urzędach pracy pojawiają się oferty z wynagrodzeniem wykraczającym poza płacę minimalną, jednak wcale nie oznacza to, że pracownik szybko się znajdzie.