PKN Orlen wprowadził na wszystkich swoich stacjach uszlachetnione paliwa Efecta 95 i Efecta Diesel w miejsce EuroSuper95 i Ekodiesel Ultra. Nowe paliwa pozwalają m.in. ograniczyć emisję tlenków azotu, cząstek stałych i dwutlenku węgla.