Orange jest pierwszym operatorem w Polsce, który znosi opłaty roamingowe. Realizuje w ten sposób wytyczne Unii Europejskiej, która chce, żeby od 15 czerwca opłaty za roamingu zostały całkowicie zniesione na terenie Wspólnoty.