10 marca 2017 r. po raz pierwszy w Kaliningradzie zorganizowano Wojewódzką Olimpiadę Języka Polskiego, która cieszyła się dużym zainteresowanie wśród uczniów. Olimpiadę zorganizowano przy wparciu Konsulatu Generalnego RP w Kaliningradzie oraz Ministerstwa Oświaty Obwodu Kaliningradzkiego. Partnerami wydarzenia byli także SGH Warszawa, SWPS Warszawa, Sopocka Szkoła Wyższa oraz Gimnazjum im. Biskupów Chełmińskich w Lubawie.

O miano najlepszych znawców języka polskiego rywalizowali uczniowie w przedziale wiekowym od V- XI klasy. Olimpiada podzielona była na dwa etapy: w pierwszym uczniowie musieli się wykazać znajomością języka pisanego oraz wiedzą o polskiej kulturze, a w drugim ich zadaniem była kilkuminutowa prezentacja wybranego przysłowia, która mogła mieć formę filmiku, opowiadania bądź mini-spektaklu. Ponadto każdego z uczestników czekała trzyminutowa rozmowa z jury.

Jury składające się z pracowników naukowych i działaczy kultury z Polski i OK nie miało łatwego zadania. Mimo to udało się wyłonić zwycięzców. I tak w kategorii klasy 5-6 zwyciężyła Martyna Rogowska, uczennica Szkoły nr 40 im. J. Gagarina, w kategorii klasy 7-8 pierwsze miejsce przypadło Ksenii Romancowej, reprezentującej tę samą szkołę, podczas gdy w kategorii klasy 9-11 po pierwsze miejsce sięgnęły ex aequo Anna Szabardina z Liceum nr 59 oraz Danuta Misiuwianiec ze Szkoły nr 4. Nagrodą dla zwyciężczyń w tej kategorii jest rok bezpłatnej nauki w Sopockiej Szkole Wyższej.