W Gminie Iława stypendia naukowe przyznawane są od 14 lat. Także w tym roku 27 i 29 marca we wszystkich szkołach gminnych odbyły się uroczyste apele, w czasie których zostały wręczone stypendia najlepszym uczniom.

Aby takie stypendium otrzymać uczeń musi uzyskać wysoką średnią ocen, określoną przez szkolną komisję stypendialną i co najmniej dobrą ocenę z zachowania oraz osiągać sukcesy w konkursach, olimpiadach itp.

Stypendia wręczali Wójt Gminy Iława – Krzysztof Harmaciński, Przewodniczący Rady Gminy Iława – Roman Piotrkowski oraz Kierownik Referatu Edukacji Gminy Iława – Henryk Szabelski. Wysokość stypendium wynosiła od 120 zł do 212 zł. W całej Gminie wręczono 82 stypendia.

Poniżej publikujemy pełną listę aktualnych stypendystów ze szkół Gminy Iława.

 

 

SSP we Franciszkowie

 1. Hanna Białkowska kl. V
 2. Izabela Białkowska kl. V
 3. Oliwia Gajdel kl. V
 4. Olimpia Polanowska kl. V
 5. Martyna Ksiuk kl. VI
 6. Milena Mówińska kl. VI
 7. Małgorzata Ziółkowska kl. VI

 

SSP w Gałdowie

 1. Natalia Jurkiewicz kl. V
 2. Wiktoria Bagan kl. VI
 3. Maciej Jankowski kl. VI
 4. Bogumiła Pawełek kl. VI
 5. Oliwia Przytulska kl. VI
 6. Klaudia Rekowska kl. VI

 

SSP w Gromotach

 1. Martyna Kaczmarczyk kl. V
 2. Alicja Kaczmarczyk kl. VI
 3. Daniel Klach kl. VI
 4. Patrycja Piontkowska kl. VI

SSP w Lasecznie

 1. Małgorzata Cieszewska kl. V
 2. Julia Głowacz kl. VI
 3. Karolina Janik kl. VI
 4. Wiktoria Łożyńska kl. VI
 5. Bartosz Skolmowski kl. VI

 

SSP w Rudzienicach

 1. Alicja Solis kl. V
 2. Klaudia Lewińska kl. VI
 3. Nikola Pokojska kl. VI
 4. Natalia Szymeczko kl. VI

 

SSP w Wikielcu

 1. Jakub Boros kl. V
 2. Patrycja Bulik kl. V
 3. Oliwia Dąbrowska kl. V
 4. Maciej Dołkowski kl. V
 5. Malwina Karbowska kl. V
 6. Julia Koper kl. V
 7. Maja Kowalska kl. V
 8. Zuzanna Przekopowicz kl. V
 9. Kinga Różańska  kl. V

10.Michalina Wojenkowska        kl. V

11.Julia Moszczyńska                   kl.VI

12.Amelia Zelma                           kl.VI

 

SSP w Ząbrowie

 1. Nikola Czeszejko kl. V
 2. Kornelia Duńska kl. V
 3. Nikola Krajewska kl. V
 4. Natalia Kowalczyk kl. V
 5. Nikola Łaszkiewicz kl. V
 6. Zuzanna Niedziałkowska kl. V
 7. Olga Nowak kl. V
 8. Ewa Sokołowska kl. V
 9. Hubert Szkopiński kl. V
 10. Zuzanna Adamska kl. VI
 11. Kacper Długosz kl. VI

12.Oliwia Lasch                                kl. VI

13.Oliwia Lewandowska              kl. VI

14.Kinga Tomanek                        kl. VI

 

SG we Franciszkowie

 1. Daria Dąbkowska kl. I
 2. Oliwia Kapela kl. I
 3. Kacper Kapica kl. I
 4. Przemysław Kopyczeński kl. I
 5. Paulina Ksiuk kl. I
 6. Daria Łuzińska kl. I
 7. Maksymilian Pielacki kl. I
 8. Julia Wrzesińska kl. I
 9. Agnieszka Kamionka kl. II
 10. Szymon Tarwacki kl. II
 11. Zuzanna Wrzesińska kl. II
 12. Małgorzata Bączek kl. III
 13. Szymon Klimaszewski kl. III
 14. Rafał Szymański kl. III

15.Aleksandra Woźnowska         kl. III

16.Szymon Ziółkowski                  kl. III

SG w Ząbrowie

 1. Daria Radomska kl. I
 2. Nikola Szczepańska kl. I
 3. Elwira Adamska kl. II
 4. Oliwia Bednarska kl. II
 5. Julia Ćwiklik kl. II
 6. Agata Galińska kl. II
 7. Angelika Galińska kl. II
 8. Laura Kożuchowska kl. II
 9. Wiktoria Łukomska kl. II
 10. Malwina Makowska kl. II
 11. Julia Pączkowska kl. II
 12. Julia Śliżewska kl. II
 13. Krzysztof Olszewski kl. III
 14. Arkadiusz Włodarczyk kl. III