Nowelizacja ustawy dotycząca bezpłatnych leków przysługujących osobom po 75 roku życia, bez względu na dochody, w końcu została podpisana przez Prezydenta. Wykaz farmaceutyków zostanie ogłoszony przez Ministerstwo Zdrowia.