Pielęgniarki, ratownicy i asystenci medyczni będą mogli wystawiać zwolnienia chorobowe na mocy znowelizowanej ustawy, która rozszerzy grupę osób uprawnionych do wystawiania zaświadczeń L4.

–  Dzięki tej nowelizacji w procesie wystawiania e-zwolnień można będzie pominąć lekarza. Zdecydowanie ułatwi to ich uzyskiwanie, będą je mogli wystawiać bardziej dostępni dla pacjentów pracownicy służby zdrowia. Najprawdopodobniej w takiej sytuacji ilość wystawianych zwolnień chorobowych stanie się wyraźnie większa niż obecnie. Niestety, stanie się to potencjałem do zwiększenia liczby tzw. „generatorów zwolnień” czyli lekarzy wypisujących zwolnienia na masową skalę – uważa Mikołaj Zając, prezes Conperio, firmy konsultingowej najbardziej doświadczonej w problematyce absencji chorobowej w Polsce.