Od przyszłego roku dostęp do bezpłatnych świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej będą mieli wszyscy, także nieubezpieczeni. Również zgodnie z nowymi przepisami szczepionki, które są obowiązkowe od 2017 r. w dalszym ciągu będą finansowane z budżetu państwa, a nie przez NFZ.