Jak wiadomo wzrost minimalnego wynagrodzenia, wiąże się ze zmianami wysokości składek na ubezpieczenia. Składki ZUS w 2020 r. wzrosną – pytanie brzmi jednak, ile będą dokładnie wynosiły pełne i preferencyjne składki? Co jeszcze trzeba wiedzieć na ich temat?

W 2020 roku właściciele firm wpłacą do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek ubezpieczeniowych prawie 1500 zł składki miesięcznie. To niemal 10 procent więcej niż w roku obecnym.

Ile wzrosną preferencyjne składki ZUS w 2020 r?

Minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło 2600 zł brutto. W związku z tym podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne ulegnie zmianie także dla przedsiębiorców, którzy korzystają z preferencyjnych składek. Podstawa ich wymiaru nie może być mniejsza niż 70 zł, czyli 30 proc minimalnego wynagrodzenia w 2020 roku.

W związku z tym przedsiębiorcy zapłacą za styczeń-grudzień w 2020 r. nie mniej niż:
152,26 zł na ubezpieczenie emerytalne,
62,40 zł na ubezpieczenie rentowe,
19,11 zł na ubezpieczenie chorobowe.

Preferencyjne składki wyniosą więc najmniej 233,77 zł – wraz z opłacaniem ubezpieczenia chorobowego.

Ile wyniosą pełne składki ZUS w 2020 r?
Przedsiębiorcy, którym nie przysługuje prawo do zniżek, zapłacą jeszcze inne kwoty. Są one uzależnione od wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Na 2020 rok jest prognozowane na 5227 zł. Podstawa wymiaru składek nie może być mniejsza niż 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia na dany rok. W 2020 r. wyniesie to 3136,20 zł.

Minimalne składki ZUS dla przedsiębiorców na rok 2020

Składka emerytalna - 612,19 zł (wzrost o 54,11 zł w porównaniu z rokiem 2019 r.)
Składka rentowa - 250,90 zł (wzrost o 22,18 zł)
Składka chorobowa - 76,84 zł (wzrost o 6,79 zł)
Składka wypadkowa - 52,37 zł (wzrost o 4,62 zł)
Składka na Fundusz Pracy - 76,84 zł (wzrost o 6,79 zł)
Łącznie więc pełne składki ZUS na rok 2020 (bez składki zdrowotnej) wyniosą 1069,14 zł wobec 974,65 zł w roku 2019. Oznacza to wzrost o 94,49 zł, czyli o 9,7% w stosunku do br.

Bez uwzględnienia ubezpieczenia zdrowotnego, pełne składki ZUS w 2020 r., wyniosą co najmniej 939,93 zł. Zakładając, że przedsiębiorca będzie opłacał ubezpieczenie chorobowe.
Podane kwoty to jednak nie wszystko. Trzeba pamiętać jeszcze o ubezpieczeniu zdrowotnym. W 2019 roku składka wynosiła 342,32 zł. Prawdopodobnie zmieni się na około 375 zł. Do tego dochodzą jeszcze składki wypadkowe (13,03 zł w „niższym” wariancie, 52,37 zł w „wyższym” – przynajmniej do 31 marca 2020) i uiszczenie wpłaty na Fundusz Pracy – około 77 zł.