W przyszłym roku stawki składek ZUS dla przedsiębiorców będą wyższe nawet o 4,9 %. Zmieniła się bowiem wartość bazowa, która jest podstawą naliczania składki dla przedsiębiorców. Nie ulegnie zmianie tylko ich struktura. Nadal będą oni płacili składki emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe, zdrowotne a także będą się składali na Fundusz Pracy.