Miasto Iława złożyło wniosek i otrzymało dotację na realizację kolejnego etapu projektu realizowanego na terenie Wyspy Młyńskiej pn. "Ochrona i efektywne wykorzystanie potencjału rzeki Iławki. Zagospodarowanie terenów wokół rz. Iławki - etap III", który pozwoli na kontynuację ścieżek za wiaduktem kolejowym.