Informacja z otwarcia ofert przetargu pn.: „Przebudowa układu drogowego na osiedlu Nowa Gdańska – droga wewnętrzna oraz ciągi piesze i rowerowe” Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania kwotę brutto: 320.000,00 zł

W wyniku ogłoszonego przetargu do Zamawiającego wpłynęły następujące oferty:

Zakład Usługowo – Handlowy „BUD-STAL” Wiesław Czyżak, ul. Dworcowa 24, 14-260 Lubawa Cena: 353.000,00 zł brutto; Okres rękojmi za wady: 7 lat;

PLANTAGO Sp. z o.o., ul. Paderewskiego 12, 13-200 Działdowo Cena: 269.385,81 zł brutto; Okres rękojmi za wady: 7 lat;

„MUSA” Alicja Musiał Tadeusz Musiał Sp. J., Targowisko Dolne 1A, 14-260 LubawaCena: 244.931,41 zł brutto; Okres rękojmi za wady: 7 lat;