W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której warmińsko-mazurski komendant wojewódzki PSP st.