Dobiega końca budowa liczącej blisko 2,4 km ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 521 z Susza do Bronowa.

Mimo że termin realizacji tej inwestycji upływa 31 października bieżącego roku, to ścieżka jest już niemal gotowa. Po wykonaniu niezbędnych prac przygotowawczych i robót ziemnych powstała po prawej stronie drogi wojewódzkiej trasa z bezfazowej kostki brukowej o szerokość 2,5 metra. Ostatnim etapem budowy jest montaż barier ochronnych oraz znaków drogowych. Koszt wykonania prac to nieco ponad 1,1 miliona złotych. Prace wykonał Zakład Usługowo-Handlowy Łukasz Kamiński z Prabut.

Inwestycja nie tylko zapewni bezpieczne przemieszczanie się pieszym i rowerzystom między Suszem i Bronowem, ale stanowi teraz najlepszą zachętę dla miłośników rekreacji na świeżym powietrzu, aby udać się z Susza nad jezioro Burgale.