Okoliczności zatrzymań osób poszukiwanych są różne. Do niektórych dochodzi w trakcie interwencji domowych czy miejsc pracy. Inni sami zatrzymują policjantów bądź przychodzą do jednostki policji. Tymczasem również w wielu przypadkach do znalezienia się na liście osób poszukiwanych wystarczy niepłacona na czas grzywna.