Używasz starego kotła, pieca, kominka? Ogranicz ich szkodliwe oddziaływanie! Po raz trzeci, w budżecie Miasta Iławy znalazły się środki na wymianę kotłów węglowych na kotły proekologiczne w budynkach i lokalach mieszkalnych. Jest także inna alternatywa. Właściciele domów jednorodzinnych, którzy chcą wymienić przestarzały kocioł, ocieplić dom, wymienić okna, mogą otrzymać dotację i pożyczkę z programu "Czyste Powietrze", który obsługiwany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program ten dedykowany jest również dla nowo budowanych budynków w zakresie montażu źródła ciepła.

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego, albo osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

Korzystając z programu zyskujesz zwrot części poniesionych kosztów. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł. Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tys. zł., dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formacie pożyczki.

Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł.

Program przewiduje dofinansowania m.in. na:

 •  wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
 •  docieplenie przegród budynku,
 •  wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 •  instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
 •  montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Osiem kroków do dofinansowania:

 1. Zdobądź wiedzę - zapoznaj sie ze szczegółami naboru: programem priorytetowym, formularzem wniosku i załącznikami oraz instrukcjami do nich, a także regulaminem naboru.
 2. Zbadaj potrzeby budynku - chodzi o stan obecny i potrzeby budynku, które powinny zostać określone w audycie energetycznym lub przedstawione w uproszczonej analizie energetycznej.
 3. Wypełnij i złóż wniosek o dofinansowanie - pamietaj o wytycznych w tym zakresie na stronie właściwego WFOŚiGW, w tym o liście wymaganych dokumentów.
 4. Po złożeniu wniosku - dokonana zostanie ocena Twojego wniosku zakończona podjęciem decyzji w sprawie przyznania dofinansowania.
 5. Podpisz umowę o dofinansowanie - WFOŚiGW przygotuje umowę po pozytywnym rozpatrzeniu Twojego wniosku.
 6. Złóż wniosek o płatności - środki mogą być wypłacone w kilku transzach po zrealizowaniu poszczególnych etapów przedsiewzięcia.
 7. Zakończenie przedsięwzięcia - wizyta przedstawiciela WFOŚiGW potwierdzi realizację przedsięwzięcia Dodatkowo możliwa jest kontrola przedsięwzięcia w okresie jego trwałosci (utrzymania projektu) w terminie do 3 lat!
 8. Rozliczenie przedsięwzięcia - nastąpi po pozytywnej weryfikacji realizacji przedsięwzięcia przez Przedstawiciela WFOŚiGW.

Terminy warte zapamiętania:

 •  Realizacja programu: lata 2018-2029 r.
 •  Podpisywanie umów do: 31.12.2027 r.
 •  Zakończenie wszystkich prac objętych umowa do: 30.06.2029 r.

Informacje na temat dostępnych dofinansowań i składania wniosków można uzyskać w Urzędzie Miasta, pokój 218, tel. 89 649 01 56.

Treść: UM Iława, WFOŚiGW w Olsztynie