Państwowa Straż Pożarna w Iławie podsumowała zakres swoich interwencji w minionym tygodniu.